Billboard Series

Billboard Series is een langlopend kunstproject in de openbare ruimte, waarvoor elke paar maanden een kunstenaar wordt uitgenodigd om een nieuw, site-specifiek werk te maken voor een billboard van 50 m2. Billboard Series bevindt zich op de zuidgevel van een voormalige lasfabriek in de voormalige industriële haven van Gent. Dit gebied is momenteel in volle ontwikkeling om omgevormd te worden tot een van de nieuwe wijken van Gent, naar een stedenbouwkundig ontwerp van Office for Metropolitan Architecture. Door middel van wisselende presentaties bouwt Billboard Series een duurzame en productieve dialoog op met de omliggende buurt, reflecteert het op de veranderingen die deze buurt momenteel ondergaat, en laat het een breed publiek kennismaken met verschillende visuele talen en manieren om naar de wereld te kijken.

 

Bij elk billboard produceert artlead een uitklapbare publicatie die het werk contextualiseren in een bredere artistieke praktijk. Deze publicatie in een oplage van 2000 exemplaren  wordt gratis verspreid bij buurtbewoners en via culturele instellingen in de stad Gent.

 

 

 

Billboard Series is een project van artlead in samenwerking met 019. Het wordt gecureerd door Thomas Caron, vindt plaats binnen een scenografie van architect Olivier Goethals en wordt ontwikkeld met de steun van de Stad Gent en de Vlaamse Gemeenschap.

 

Blijf op de hoogte