Billboard Series #31:
Jennifer Tee

Tampan Chelonian Creatures #2
23/02 – 23/06/2024

Jennifer Tee (° 1973, NL) probeert de mensheid te situeren binnen de immense context van het universum. Ze is zich ervan bewust dat de menselijke cultuur slechts een klein onderdeel is van het geheel van wezens dat deze wereld bewoont. Tee duikt in de complexiteit van het bestaan met diep begrip van de onderlinge verbondenheid tussen soorten, culturen en tijdperken. Door te kijken naar wat voorafging en wat nog komt als overlappende lagen in plaats van afzonderlijke tijdperken, maakt Tee nieuwe manieren van begrip mogelijk van een steeds complexere wereld.

De keramische koepels, gebreide vloerstukken, wandtapijten gemaakt van bladeren van de ananasplant, en tulpen-collages van Jennifer Tee richten allemaal de aandacht op de delicate wisselwerking tussen natuur en cultuur, taal en perceptie, schoonheid en vernietiging. Ze gaan in op hoe deze concepten zich verhouden tot kwesties als grondrechten, nationaliteit, identiteit en ecologie. Gecombineerd in tentoonstellingen vormen al deze werken fantasierijke omgevingen, die Tee soms activeert door voordrachten met dichters en schrijvers, of door performances waarbij de uitvoerders haar textiele sculpturen tot leven brengen. Het werk van Jennifer Tee verlangt ernaar de relatie van de mensheid met de natuur en het universum te herdefiniëren. Het moedigt ons aan om een meer gewortelde houding aan te nemen, en de ecologische tijd en onze plaats daarin te omarmen.

Jennifer Tee is Nederlands met Chinees-Indonesische roots, en in haar Tampan Tulip-werken verweeft ze herkenbare nationale symbolen van beide plekken. Tulpen zijn natuurlijk het bekendste symbool van Nederland en vertegenwoordigen een grote industrie en inkomstenbron. Tee’s collages van gedroogde tulpenblaadjes zijn geïnspireerd op Indonesische tampans uit Zuid-Sumatra. Dit zijn ceremoniële textielstukken die worden gebruikt tijdens belangrijke momenten, zoals geboortes of huwelijken. De tampans beelden vaak een schip af, met mensen, planten en dieren aan boord. Hoewel de schepen in deze tampans verwijzen naar een handelgeschiendenis van Indonesië, kunnen ze ook op een spirituele manier worden geïnterpreteerd. Soms wordt het schip gezien als de doorgang naar een hiernamaals.

Deze dubbele visie op geschiedenis en spiritualiteit is zeer aanwezig in het werk van Tee. De manier waarop de kunstenaar haar tampans creëert, is dan ook een proces dat onderzoek en intuïtie met elkaar verweeft. De kleuren die Tee gebruikt in haar collages zijn afhankelijk van wat elke lente – wanneer de tulpen worden geoogst – beschikbaar is. Tee werkt voornamelijk met Rembrandt-tulpen, die gestreepte bloemblaadjes hebben. Niet alleen creeërt deze variant een extra patroon in haar collages; de Rembrandt-tulpen worden ook geassocieerd met een andere Nederlandse icoon, de schilder Rembrandt van Rijn.

Voor dit specifieke billboard maakte Tee een diptiek genaamd Tampan Chelonian Creatures #2. Chelonian is de wetenschappelijke naam die wordt gegeven aan schildpadden, landschildpadden en terrapins. Op het billboard van Tee vinden we figuren die lijken op schildpadden. Tee wilde echter dat ze er anders uitzagen dan een echte schildpad, dus gaf ze gespleten vinnen en langgerekte koppen. Dit geeft de schildpaddenfiguren een mythisch aspect, misschien verbonden met folkloristische wezens van de zee.

Voor Tampan Chelonian Creatures #2 wilde Tee zich richten op het dubbele visuele element van de mast van een schip of de levensboom. De figuren worden gescheiden door een donkerroze streep met kleinere lijnen die daarvan vertakken. Als we de centrale streep zien als de levensboom, zou dit kunnen wijzen op de verwantschap tussen mensen en alle andere wezens, zoals de chelonische figuren van Tee. Als we echter de streep zien als de mast van een schip, vinden we een sterke verbinding met de oceaan en kunnen we ons een oceaansetting voorstellen. Het werk spreekt van verbondenheid. Als wezens die evolueren, maken we allemaal deel uit van een lange geschiedenis die een ecologische tijdlijn volgt. Op dezelfde manier wordt Gent doorkruist door de rivieren Leie en Schelde. Deze rivieren bereiken uiteindelijk de oceaan. Water circuleert de planeet en het water dat je hier ziet bij Dok Noord is waarschijnlijk ook tussen de vele Indonesizche eilanden gegaan. Misschien zijn we dichter bij schildpadden dan men zou denken.

 

 

 

 

Alle afbeeldingen met courtesy van de kunstenaar
Installatie fotografie: Michiel De Cleene
Tekst: Max Ferguson

Billboard Series is een langdurig kunstproject in de publieke ruimte, waarvoor elke paar maand een kunstenaar wordt uitgenodigd om een site-specifiek werk te maken voor een 50 m2 billboard aan Dok Noord. Via wisselende presentaties wil Billboard Series een breed publiek kennis laten maken met verschillende beeldtalen en uiteenlopende ideeën over heel diverse aspecten van publieke ruimte.

Billboard Series is een project van artlead en 019, en wordt geprogrammeerd door Thomas Caron binnen een scenografie van architect Olivier Goethals. Billboard Series wordt ontwikkeld met de steun van Stad Gent.

Jennifer Tee: Tampan Chelonian Creatures #2 werd ook ondersteund door de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in België. 

 

Blijf op de hoogte