Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

1.1. Deze algemene voorwaarden (hierna: “Algemene Voorwaarden”) regelen het gebruik van de website van (hierna: de “Website”) artlead cvba, een coöperatieve vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te 30 Grondwetlaan, 1083 Brussel, en met ondernemingsnummer 0684487923 (hierna: “artlead”).

1.2. In bepaalde gevallen treedt artlead op als verkoper van de goederen, in andere gevallen treedt artlead op als tussenpersoon tussen de klant en de verkoper van de goederen. Wanneer artlead als tussenpersoon optreedt, koopt de klant de goederen rechtstreeks van de verkoper van de goederen (en niet van artlead).

1.3. De Website van artlead wordt gemaakt namens en geëxploiteerd door artlead. Het is gebruikers niet toegestaan de informatie op de Website te gebruiken voor commerciële doeleinden.

1.4. Het plaatsen van een bestelling op de Website houdt een betalingsverplichting in.

1.5. Door het plaatsen van een bestelling gaat de klant onherroepelijk en onvoorwaardelijk akkoord met de Algemene Voorwaarden. De Algemene Voorwaarden zijn gepubliceerd op de Website en worden bij elke orderbevestiging gevoegd. Aanvaarding van de Algemene Voorwaarden is noodzakelijk om een geldige bestelling te kunnen plaatsen.

1.6. De Algemene Voorwaarden hebben voorrang op tegenstrijdige algemene voorwaarden van de klant.

1.7. De Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd. De wijzigingen worden gepubliceerd op de Website en treden in werking tien (10) dagen na publicatie op de Website.

 

2. Aanbod en aankoop.

2.1. Alle aanbiedingen op de Website zijn louter informatief en niet bindend.

2.2. Een klant moet ten minste achttien (18) jaar oud zijn om een bestelling te plaatsen.

2.3. Een bestelling kan alleen worden geplaatst op de Website www.artlead.net.

2.4. Om een aankoop te doen, moet de klant de volgende stappen uitvoeren:

– Ga naar de detailpagina van het artikel dat u wilt kopen en klik op “In winkelwagen”. U kunt op elk moment naar uw winkelwagen gaan door op de link naar de winkelwagenpagina in de header van de site te klikken.

– Op de pagina Winkelwagen kunt u verdergaan met afrekenen. Als u nog niet bij artlead bent ingelogd, wordt u gevraagd dit te doen of een artlead-account aan te maken als u nog niet geregistreerd bent. Hierdoor kan artlead de verzend- en administratiekosten en de van toepassing zijnde belastingen berekenen.

– Je krijgt een overzicht van de kosten van je bestelling en kunt naar de kassa gaan door de gewenste betaalmethode te selecteren.

– Zodra het betalingsproces is voltooid, ontvangt u een e-mail ter bevestiging van uw bestelling.

2.5. artlead verbindt zich ertoe bestellingen die op de Website zijn geplaatst te verwerken zolang de voorraad strekt en binnen de grenzen die in deze Algemene Voorwaarden zijn vastgelegd. De bestelling kan alleen worden verwerkt als de klant duidelijk is geïdentificeerd in overeenstemming met artikel 8.

2.6. artlead behoudt zich het recht voor een bestelling te weigeren in geval van ernstig vermoeden van misbruik van recht of kwade trouw.

2.7. Een aankoop is pas definitief na acceptatie van deze Algemene Voorwaarden, de geldende prijs en de beschrijving van het aanbod.

2.8. Zodra de bestelling is geplaatst, bevestigt artlead de bestelling per e-mail en na bevestiging door artlead wordt de bestelling definitief en bindend.

 

3. Betaling.

3.1. De valuta van de toepasselijke prijzen worden aangegeven op de Website.

3.2. De geldende prijzen zijn de prijzen die op het moment van bestelling op de Website staan vermeld.

3.3. De geldende prijzen zijn inclusief belasting over de toegevoegde waarde (btw), maar exclusief eventuele leveringskosten. Het bedrag van de leveringskosten hangt af van de grootte, het gewicht en de prijs van het goed, de herkomst van de verkoper en de bestemming van de klant, en zal worden toegevoegd bij het afrekenen.

3.4. Bezorgkosten zijn ten laste van de klant tegen kostprijs. Deze kosten worden vermeld voordat de bestelling definitief wordt.

3.5. Belastingen en/of heffingen van welke aard dan ook zijn voor rekening van de klant.

3.6. Betaling dient vooraf te gaan aan levering.

3.7. artlead accepteert betaling per creditcard, paypal of bankoverschrijving en de bestelling wordt uitgevoerd na ontvangst van de betaling door artlead.

3.9. artlead is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die het gevolg is van fraude of een andere onrechtmatige daad door het gebruik van een pinpas of creditcard.

 

Blijf op de hoogte