Billboard Series #17:
Nora Turato


it's kinda funny how i keep needing money all the time
/ be able to see your time and complications
21/09 — 21/12/2019

Nora Turato (°1991, Kroatië) houdt ons een fascinerende spiegel voor, waarin we de hectische (internet)cultuur van vandaag op een andere manier kunnen bekijken. Taal is voor haar een manier waarop we betekenis geven aan onze wereld. Via een non-stop proces van herinterpretatie trachten we met taal onze wereld te organiseren zodat wij er ons tegenover kunnen verhouden: onze taal is dus voortdurend in beweging.

Het is net deze beweging die Turato interessant vindt. Ze richt zich dan ook heel specifiek op de taal van het internet, een omgeving bij uitstek waarbinnen taal ongelooflijk snel evolueert. Op deze manier ontwikkelt ze niet enkel een nieuwe relatie tot consumptiegoederen (zoals de Pop Art uit de jaren 1960 dat ook deed) maar ook tot poltieke en culturele opinies – bijvoorbeeld over de rol van de vrouw en wat onze samenleving van haar verwacht.

Turato’s basismateriaal is dus tekst. Op het eerste zicht lijken deze teksten een schijnbaar willekeurige verzameling van zinnen, of een kakafonie van verschillende stemmen. Haar teksten hebben verschillende bronnen, en zijn uiteindelijk een verzameling van woorden, zinnen, tekstenfragmenten en quotes uit film, reclame, literatuur, chat-gesprekken, theater, en social media. Nora Turato bundelt deze stukjes tekst tot pakketjes die telkens een jaar beslaan. Zelf noemt de kunstenaar deze pakketjes pools. Ze vertelt: “Elke pool weerspiegelt niet alleen het culturele klimaat en wat er in de wereld gebeurt, maar ook met wie ik te maken heb en hoe ik mijn tijd doorbreng.”

De kunstenaar verwerkt deze tekst-pools op verschillende manieren. Zo maakt ze er affiches en prints mee, met verwijzingen naar het grafisch ontwerp van de post-socialistische jaren 1990 in Kroatië waar ze opgroeide, naar werken van de Amerikaanse kunstenaar Barbara Kruger, of naar waarschuwingen op pakjes sigaretten. Bovendien maakt Nora Turato elk jaar een kunstenaarsboek die alle tekst uit éen pool samenbrengt.

Nora Turato is vooral gekend om haar bezwerende spoken-word performances, of optredens waarbij ze zelfgeschreven teksten brengt voor een publiek. De teksten zijn bijzonder zorgvuldig bewerkt en aangepast, totdat het ritme, de kadans en snelheid van de & perfect op de tekst is afgestemd. Turato’s stem haalt tijdens haar optredens echt acrobatische toeren uit, en schommelt tussen hoog, meisjesachtig gezang dat doet denken aan radiojingles, over bizar gebrabbel, schreeuwend gestotter, schril geroep, en monotone monologen – soms in verschillende talen. De snelheid van de performance refereert naar de snelheid waarmee we vandaag toegang hebben tot kennis en deze consumeren, zowel in onze dagelijkse omgeving als in de virtuele wereld. De woede en tegenstrijdige emoties die door Turato’s performances waaien – waarin ze op haar eigen manier onderwerpen als moderne relaties, seks, gender, neoliberalisme, millenials, communicatie en media bevraagt – maakt haar praktijk urgent en aangrijpend.

Volgens Nora Turato zelf tonen haar performances een “bijna onzinnig verlangen om luidruchtig, te veel, onstabiel, en mogelijk krankzinnig te zijn in het openbaar, en daar iets constructiefs van te maken”. Ze wilt een vrouw tonen die kwetsbaar is, en bewijzen dat dit een geldige en productieve manier van bestaan kan zijn. In dit verlangen schuilt de essentiële kracht van Turato’s werk: haar vermogen om de veelzijdigheid die we allemaal in ons –  en vrouwen in het bijzonder – dragen te verkennen en tot uitdrukking te brengen door middel van de manipulatie van taal en stem.

Als de 17de bijdrage aan Billboard Series, maakt Nora Turato een nieuw werk met als titel it’s kinda funny how i keep needing money all the time / be able to see your time and complications. Het beeld combineert twee verschillende tekststijlen en laat zich niet gemakkelijk lezen. Onderaan de billboard, in een strak afgelijnd blok, staat “be able to see your time and complications” in een vormgeving die onmiddellijk doet denken aan de waarschuwingen op sigarettenpakjes. Dit wordt gecombineerd met de tekst “it’s kinda funny how i keep needing money all the time” in een nieuw lettertype dat Turato ontwikkelde op basis van handgeschreven aantekeningen die ze maakt in de marge van haar scripts, tijdens de voorbereiding van haar performances. Door de schaal van dit handschrift te veranderen naar meterhoge letters en het te verplaatsen van de intimiteit van een werkdocument naar een billboard in de publieke ruimte, speelt dit nieuwe werk met referenties naar graffiti, en de toeëigening daarvan door luxe merken (denk maar aan de samenwerking van Louis Vuitton met Stephen Sprouse voor hun Graffiti Collection).

 

 

 

 

Alle afbeeldingen met courtesy van de kunstenaar
Installatie fotografie: Michiel De Cleene

Billboard Series is een langdurig kunstproject in de publieke ruimte, waarvoor elke paar maand een kunstenaar wordt uitgenodigd om een site-specifiek werk te maken voor een 50 m2 billboard aan Dok Noord. Via wisselende presentaties wil Billboard Series een breed publiek kennis laten maken met verschillende beeldtalen en uiteenlopende ideeën over heel diverse aspecten van publieke ruimte.

Billboard Series is een project van artlead en 019, en wordt geprogrammeerd door Thomas Caron binnen een scenografie van architect Olivier Goethals. Billboard Series wordt ontwikkeld met de steun van Stad Gent en de Vlaamse Gemeenschap.

Blijf op de hoogte