Billboard Series #04:
Nástio Mosquito


M.F.H.N.S.(#II)
13/08 —11/11/2016

De praktijk van Nástio Mosquito (°1981, Luanda, Angola) houdt zich bezig met cultureel erfgoed in de breedste zin van het woord, waarbij hij problemen van identiteit, hedendaagse cultuur, politiek en postkolonialisme aankaart. Hij benadert deze kwesties op een multidisciplinaire manier en laveert vrij tussen installatie, performance, video en muziek.

Hij werkt vaak samen met anderen. Omdat hij begon als cameraman en regisseur, begrijpt Mosquito de noodzaak van uitwisseling en communicatie om te creëren. Performance blijft echter een belangrijke rol spelen en Mosquito staat meestal zelf in het middelpunt. De karakters die hij speelt, nemen vaak personages aan die niet noodzakelijkerwijs zijn eigen overtuigingen weerspiegelen, maar eerder gebaseerd zijn op observaties van de huidige menselijke conditie. Als performer opent Mosquito bewust de ruimte om identiteit op verschillende manieren te interpreteren en probeert hij voortdurend verschillende perspectieven te bieden.

Op zoek naar het vervagen van verschillen – vooral binaire zoals waarheid of leugen, of goed of fout – is deze ambivalentie nooit gratuit, maar eerder een manier om naar de wereld te kijken, om vragen te kunnen stellen en daar een publiek voor te vinden.

De praktijk van Nástio Mosquito wijst ons op een toekomst waarin het categoriseren van culturele identiteiten en de duidelijke scheiding tussen kunstvormen, tussen lage en hoge cultuur, tussen een enkele maker en een samenwerkend gebaar, overbodig of irrelevant wordt.

Met dit billboard, M.F.H.N.S.(#II), stelt Mosquito een dringende vraag over de gekoppelde concepten van identiteit en autoriteit. Door te stellen dat zijn vader geen achternaam heeft, stelt Mosquito niet alleen het concept van identiteit ter discussie, maar verwijdert hij ook de autoriteit die daarmee gepaard gaat. Want, zoals Mosquito het zegt: “whomever or whatever you recognize as an authority, rules you. We all give it to someone or something.” Als toeschouwer stel je jezelf automatisch dezelfde vraag; welke krachten definiëren mij en hebben daardoor een gezaghebbende macht over mij? Wie of wat volg ik?

Elke avond, tussen 22u30 en 6u30, legt een geluidsstuk dat Nástio Mosquito componeerde een andere betekenis over het billboard. Het acht minuten durende stuk speelt vier keer per uur en bouwt een verhaal op dat, vrij zwevend door verschillende muziekstijlen, de historische reis volgt van muziek als instrument voor empowerment, viering en bevrijding.

Bij de inhuldiging van dit nieuwe billboard speelde muzikant Steve Slingeneyer een live improvisatie gebaseerd op Mosquito’s geluidsstuk.

M.F.H.N.S.(#II) is gemaakt door Nástio Mosquito in samenwerking met Johannes Elebaut.

 

 

 

 

Alle afbeeldingen met courtesy van de kunstenaar
Installatie fotografie: Michiel De Cleene

Billboard Series is een langdurig kunstproject in de publieke ruimte, waarvoor elke paar maand een kunstenaar wordt uitgenodigd om een site-specifiek werk te maken voor een 50 m2 billboard aan Dok Noord. Via wisselende presentaties wil Billboard Series een breed publiek kennis laten maken met verschillende beeldtalen en uiteenlopende ideeën over heel diverse aspecten van publieke ruimte.

Billboard Series is een project van artlead en 019, en wordt geprogrammeerd door Thomas Caron binnen een scenografie van architect Olivier Goethals. Billboard Series wordt ontwikkeld met de steun van Stad Gent en de Vlaamse Gemeenschap.

Blijf op de hoogte