Billboard Series #25:
Peter Morrens


Point Blank Press
21/01 – 21/04/2022

Het werk van Peter Morrens lijkt niet gemakkelijk te definiëren. Hij tekent en schildert, schrijft en fotografeert, maakt sculpturen en installaties, doet performances, en hij maakt boeken en films. Op het eerste zicht lijkt zijn werk alle kanten uit te gaan. Je zou zelfs kunnen denken dat het om werk van verschillende kunstenaars gaat. Maar eigenlijk is zijn praktijk heel samenhangend: hij biedt ons een blik op hoe we ons verhouden tot de wereld.

We begrijpen de wereld en onze plaats erin door beelden en hoe we deze op veelzijdige wijze interpreteren. Peter Morrens gaat intuïtief te werk met fragmenten van deze beelden. Hij selecteert en kopiëert, bewerkt en past bestaande beelden aan, en door zijn vertaling krijgen ze een persoonlijke weerklank. Morrens gebruikt hiervoor erg uiteenlopende bronnen: gevonden fragmenten uit tijdschriften, beelden uit de kunstgeschiedenis, vroege tekeningen van zijn kinderen, beelden van eigen kunstwerken, bewaarde tekstfragmenten, etc.

Op deze manier is de hele praktijk van Peter Morrens gestoeld op samenwerking en associatie: elk werk groeit verder uit een ander beeld, tekstfragment of beweging, om vervolgens op zijn beurt te transformeren tot een nieuw beeld. Door deze constante transformatie, ontstaat een steeds veranderende doolhof van betekenis.

Veel van de beelden die Morrens herwerkt zijn gebaseerd op een bron die hij zelf maakte: oudere kunstwerken van eigen hand dus. Hij doet dit heel bewust om de chronologie van zijn oeuvre te doorbreken. Hierdoor bestaat het oeuvre van Morrens niet uit afzonderlijke werken die elkaar netjes opvolgen, maar eerder uit cirkelbewegingen waarin werken voortdurend opnieuw bekeken en aangepast worden, om zo telkens nieuwe relaties aan te gaan.

Via zijn werk wil Peter Morrens ontmoetingen stimuleren en verbindingen maken. Dat is misschien wel het meest duidelijk in zijn doorlopende reeks Covers #2. Waar een eerdere reeks (met als titel Covers #1) bestond uit herwerkingen van eigen kunstwerken, bewijzen deze zwart-wit tekeningen net eer aan kunstenaars die Morrens bewondert – bekende als Chris Burden of Bruce Nauman, maar even goed jonge en minder beroemde kunstenaars, zoals Gijs Milius. Net zoals in een muzikale cover zijn de herwerkingen van Morrens niet altijd direct herkenbaar. Soms zijn ze bijna identiek maar andere keren zijn de overeenkomsten minimaal. Zo is een van de tekeningen een herwerking van een landschap uit 1660 van de hand van Johannes Vermeer met als titel Gezicht op Delft. Morrens herwerkte het landschap echter tot een waas, alsof je Delft zou zien uit een langsrijdende trein: denderend, gefragmenteerd en vluchtig. De tekening die Chris Burden’s bekende performance Shoot uit 1971 verbeeldt – waarbij een vriend van de kunstenaar hem in zijn arm schiet tijdens een performance – is dan weer in een oogopslag herkenbaar.

Het werk dat Peter Morrens toont in onze Billboard Series maakt deel uit van een doorlopende reeks met als titel Point Blank Press. Dit is een bureau voor directe taal, met Peter Morrens als enige werknemer. Schrijver Ed Krcma noemt Peter Morrens ‘een auditieve vliegenvanger’: hij vangt woorden en zinssneden op die hij hoort als hij op de trein zit, in een café, op straat, al lezend, etc. Soms zijn deze brutaal en bevreemdend, soms lichtvoetig en humoristisch, dan weer volstrekt banaal. Deze Nederlandse, Franse, Engelse en Duitse woorden en zinssneden worden neergeschreven op de pagina’s van oude schoolschriften. De strenge structuur van deze pagina’s (met voorgeprinte rasters en lijnen waarop geschreven dient te worden) staat in fel contrast met de ruwe, ongedisciplineerde en onhandige manier waarop Peter Morrens zijn teksten neerzet. Voor Peter Morrens zijn deze tekstwerken trouwens tekeningen, en dus blijven taalfouten gewoon staan. Want: ‘in tekeningen staan geen taalfouten,’ alsdus de kunstenaar.

Deze Point Blank Press-reeks omvat momenteel ongeveer 2.500 tekeningen, en groeit elke week nog. Helemaal in de lijn met de praktijk van Morrens komen sommige zinssneden regelmatig terug, maar dan in een andere vorm. Zo bestaan er minstens tien verschillende variaties van het werk dat getoond wordt als huidige Billboard Series – ontstaan doorheen de laatste tien jaar. De volledige reeks van tekeningen is als digitale video-installatie opgenomen in de collectie van S.M.A.K.

 

Peter Morrens herwerkt de pagina’s uit de reeks Point Blank Press in een andere reeks met als titel 300%. De blanco pagina’s die Morrens gebruikt om de verzamelde tekstfragmenten uit PBP op vast te leggen, worden in deze nieuwe reeks ambachtelijk nagemaakt, maar dan 300% groter dan het origineel. De bladen zijn uit de schoolschriftjes losgemaakt en soms van twee gaatjes en zelfklevende beschermringetjes voorzien.

Net zoals andere werken van Morrens draagt ook deze reeks een veelheid aan referenties met zich mee – niet enkel naar Morrens’ eigen vroegere werk, maar ook naar de historische conceptuele kunst of naar de uitvergrote alledaagse voorwerpen van Pop Art-kunstenaar Claes Oldenburg. En zo bouwt elk werk verder op een ouder kunstwerk, om op zijn beurt de basis te vormen voor een nieuwe transformatie die in een eindeloze spiraal onze verhouding met de omliggende wereld verbeeldt.

 

 

 

 

 

 

Alle afbeeldingen met courtesy van de kunstenaar
Installatie fotografie: Michiel De Cleene

Billboard Series is een langdurig kunstproject in de publieke ruimte, waarvoor elke paar maand een kunstenaar wordt uitgenodigd om een site-specifiek werk te maken voor een 50 m2 billboard aan Dok Noord. Via wisselende presentaties wil Billboard Series een breed publiek kennis laten maken met verschillende beeldtalen en uiteenlopende ideeën over heel diverse aspecten van publieke ruimte.

Billboard Series is een project van artlead en 019, en wordt geprogrammeerd door Thomas Caron binnen een scenografie van architect Olivier Goethals. Billboard Series wordt ontwikkeld met de steun van Stad Gent en de Vlaamse Gemeenschap.

Blijf op de hoogte