Billboard Series #09:
Martin Belou


River Scene
14/10/2017 — 14/01/2018

Het is moeilijk om Martin Belou’s praktijk onder één noemer te vangen. Zeker is wel dat het proces van samenkomen en verbondenheid zoeken rond primaire elementen als vuur en water er een belangrijke rol in speelt. Belou speelt met de codes van dit samenkomen, hij recontextualiseert en heractiveert deze – niet om hedendaagse rituelen creëren, maar om plaats te maken voor mensen om samen te komen op een nieuwe manier. De beeldtaal die hij daarvoor gebruikt, heeft banden met de iconografie van shamanisme, alchemie en andere pre-wetenschappelijke systemen van denken en kennis.

In elk ritueel zit een transformatief moment en dit uit zich ook in Belou’s sculpturale praktijk. Hij experimenteert met materialen en hoe deze veranderen doorheen de tijd – onder invloed van water, lucht (oxidatie) of vuur. Zo maakt hij bijvoorbeeld grote amuletten in klei, die hij afgiet in plaatser, breekt, rookt en opnieuw samenstelt. Of snijdt hij met een plasmacutter vormen uit materialen als koper, messing en staal, om daar dan tweedimensionale collages of sculpturale installaties mee te maken. Recent duiken hierin ook steeds vaker repititeve patronen op.

Het werk van Belou is aantrekkelijk en tegelijk afstotelijk. Het is bevreemdend, maar tegelijkertijd verrassend herkenbaar. Dit heeft ongetwijfeld te maken met het feit dat de kunstenaar zijn eigen lichaam gebruikt als maat en werktuig om details in klei vorm te geven. Als je goed kijkt naar de gipsen elementen in Belou’s praktijk, dan zul je zien dat ze zijn opgebouwd uit een oneindig aantal vingerafrukken.

Voor de negende Billboard Series, maakt Martin Belou een reusachtige bas-relïef, dat doorheen de tentoonstellingsperiode langzaam zal transformeren. Op een houten paneel maakte hij een collage van verschillende vormen in metaal, koper en messing – afgewisseld met handgeschilderde vlakken. Zo ontstaat een mysterieze nautische tafereel met een Middeleeuwse figuur in een Arcadisch landschap. Het bas-relëf verbeeldt een andere tijd, en kondigt aan wat binnenin 019 plaats heeft gevonden tijdens het openingsevent, op zaterdag 14 oktober.

Voor dit event maakte Martin Belou een performatieve scenografie, waarin verschillende elementen uit zijn praktijk voorkomen. Voor deze samenkomst van mensen en objecten rond vuur, eten en (warm) water werkte hij tien dagen samen Masterstudenten van LUCA School of Arts. Voor dit collaboratieve project begeleidde Martin Belou de studenten Frederik Sutter, Gustave Demoen, Stan D’Haene, Marie Van den Broucke, Paulien Wellens, Louie Mauws, Inan Yigit, Arno Amandt, Leslie Steen en Anna Puschel.

 

 

 

 

Alle afbeeldingen met courtesy van de kunstenaar
Installatie fotografie: Michiel De Cleene

Billboard Series is een langdurig kunstproject in de publieke ruimte, waarvoor elke paar maand een kunstenaar wordt uitgenodigd om een site-specifiek werk te maken voor een 50 m2 billboard aan Dok Noord. Via wisselende presentaties wil Billboard Series een breed publiek kennis laten maken met verschillende beeldtalen en uiteenlopende ideeën over heel diverse aspecten van publieke ruimte.

Billboard Series is een project van artlead en 019, en wordt geprogrammeerd door Thomas Caron binnen een scenografie van architect Olivier Goethals. Billboard Series wordt ontwikkeld met de steun van Stad Gent en de Vlaamse Gemeenschap.

Blijf op de hoogte