Billboard Series #10:
Lucas Devriendt


Zwarte Plastiek
14/01— 08/03/2018

Deze Billboard Series is aan eerbetoon aan de Gentse schilder Lucas Devriendt, die op 8 november 2017 onverwachts overleed op 62-jarige leeftijd.

In een zeer toegankelijke en herkenbare, figuratieve stijl, focust Lucas Devriendt op de essentie van het schilderen: op het doek, penseel, verf, model en atelier. Dit deed hij aan de hand van hedendaagse versies van klassieke genreschilderijen zoals stillevens en landschappen, maar vooral portretten. In een interview in het kunstmagazine H-ART zegt Devriendt zelf: “Ik lever eigenlijk geen commentaar op het hedendaagse, eerder op het klassieke. Als je naar het Louvre gaat, of eender welk museum met klassieke schilderijen, dan zie je wat de bezoekers écht fascineert: de landschappen en stillevens natuurlijk, maar vooral de portretten. Daar wil ik vandaag opnieuw bij stilstaan. Maar ik haal op mijn manier uit naar de klassieke academie en het anonieme model: voor mij heeft een model een gezicht, een persoonlijkheid. De mensen die voor mij poseerden hebben elk hun eigen verhaal: Thibaut, Lotta, de naakte vrouw, mijn zoon en zijn vriendin… Die personen interesseren mij”.

Het atelier van Devriendt speelde hierbij een belangrijke rol: als plek waar hij kleine stillevens opstelde, waar zijn modellen poseerden en waar hij schilderde, maar ook als achtergrond op zijn schilderijen. Op veel van zijn portretten poseren de modellen voor een wit doek dat klaar hangt in zijn atelier – als een beeld in een beeld. En ook de kleine rode tafel die hij in zijn studio gebruikte, is aanwezig in talloze werken. Meestal zie je de tafel op de achtergrond, maar soms wordt deze ook heel prominent afgebeeld – dan zie je enkel een kleine rode tafel vol verfvlekken met op de rand een rokende sigaret, wachtend op de terugkeer van de schilder naar zijn werk.

Vanuit zijn fascinatie voor de oude meesters, en voor de manier waarop zij hun modellen vanuit een zwarte achtergrond, als vanuit het niets, tevoorschijn laten komen, is Devriendt op een bepaald moment zwarte plastiek beginnen gebruiken als achtergrond voor zijn portretten. Al snel kwam dit zwarte plastiek evenwel op de voorgrond, en werd het een van de belangrijkste onderwerpen van zijn schilderijen. Hij schilderde een hele reeks werken rond dit thema – besteede er zelf zijn doctoraat aan. Het is dan ook een gedroomd onderwerp om te schilderen – het gaat enerzijds om puur schilderen (hij vertelde ooit dat hij voor deze werken even veel zwart als wit gebruikte), maar anderzijds gaat ook deze reeks opnieuw over afwezigheid. Daarnaast is het ook een constante reflectie op een van de meest iconische meesterwerken uit de 20ste eeuw: het beroemde zwarte vierkant van Kazimir Malevitsj.

Lucas Devriendt was naast schilder ook leraar – beide rollen hadden een evenwaardige plaats in zijn leven. Als één van de drijvende krachten van het departement schilderkunst van LUCA | School of Arts, had Lucas de voorbije decennia ontelbare jonge kunstenaars gevormd, en geholpen hun eigen artistieke visie en weg te vinden.

 

 

 

 

Alle afbeeldingen met courtesy van de kunstenaar
Installatie fotografie: Michiel De Cleene

Billboard Series is een langdurig kunstproject in de publieke ruimte, waarvoor elke paar maand een kunstenaar wordt uitgenodigd om een site-specifiek werk te maken voor een 50 m2 billboard aan Dok Noord. Via wisselende presentaties wil Billboard Series een breed publiek kennis laten maken met verschillende beeldtalen en uiteenlopende ideeën over heel diverse aspecten van publieke ruimte.

Billboard Series is een project van artlead en 019, en wordt geprogrammeerd door Thomas Caron binnen een scenografie van architect Olivier Goethals. Billboard Series wordt ontwikkeld met de steun van Stad Gent en de Vlaamse Gemeenschap.

Blijf op de hoogte